GTİP Kodu Nedir?

15-12-2022 12:57'de Oluşturuldu Son Güncelleme : 19-12-2022 14:14

GTİP Kodu Nedir?

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak bilinen GTİP kodu nedir? Bu kavram tamamen gümrük ve gümrük işlemleri ile alakalı olan tüm durumları ifade etmektedir. Her ülkenin kendine göre olan bir gümrük vergi sistemi vardır. Dolayısıyla kavram ülkeden ülkeye değişiklik göstererek her ilkede farklı şekilde ortaya çıkar. GTİP kodu ile insanlar gümrük ile ilgili olan işlemlerinde arama ve sorgulama yapabilir. Gümrük ücretinin ne kadar olduğu ile ilgili pek çok bilgiyi de bu kod sayesinde elde edebilirler. 
Bu kod 12 haneden oluşmakla beraber ilk 6 hanesi armonize sistem ile standart şekilde belirlenir. Bu nedenle ilk 6 hane ile ilgili olarak ülkeler tarafından yapılacak olan değişikliklere izin verilmemektedir. 6 haneden sonra gelen 2 hane toplamda 8 kod olabilecek şekilde aynı bölgede bulunan ülkelerin kodlarını ifade eder. Malın hangi ulustan geldiğinin anlaşılması üzerine belirlenme 2 kod sistemi esas alınır. En sona kalmış olan 2 haneli kod ise ilgili olan malın istatistik kodunu açıklar. GTİP kodu nedir? Konusunda tamamen gümrük vergisi ve gümrük akla gelmektedir. 
Bu kod çeşitli yerlerde kullanılmakla beraber sistematik olarak ülkelerdeki gümrük işlemlerini daha açıklayıcı ve pratik hale getirir. Bu nedenle GTİP kodu kişilere verilerek işlemler açısından zorluklar ortadan kalkar. Gümrük konusunda yapılan işlemlerde GTİP kodu nedir? Her konuya cevap vermektedir. 

GTİP Numarası Nedir?

Tüm dünya için geçerli olan GTİP numarası nedir? Her ülkenin tarife cetvelinin hesabını oluşturmakta olan armonize sistemdir. Uluslararası ticaret konu olmuş olan tüm mallar ve ürünler için ticari sınıflandırma sistemi olarak GTİP karşınıza çıkar. Bu da tamamen ülkeleri  mallarına ve ürünlerine göre sınıflandırılarak sistematik hale getirilir. Tüm bunlar Dünya Gümrük Örgütü tarafından yapılır. Türkiye’de ise tarife cetveli ile ilgilenen bakanlık Ticaret Bakanlığıdır. Bu sayede GTİP kodu nedir? Konusunda gümrük ile ilgili olan tüm işlemleri baz almak mümkün olur. 
GTİP belirlenirken ilk 4 rakam eşyanın pozisyon numarasını, ilk 6 rakam ise armonize sistem nomanklatür kodunu, 7 ve 8. Rakamlar da Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılmakta olan kombine nomanklatür kodunu ifade eder. 9 ve 10. Rakamlar da farklı vergi uygulamaları sebebiyle açılan pozisyonları gösterir. 11 ve 12. Rakamlar da GTİP kodlarını ifade etmektedir. Kişilerin bu kodu bulundurması ve gümrükten geçecek olan ürünleriyle ilgili daha sağlıklı ve güvenli olarak bilgi almalarını sağlaması gerekir. Kişiler GTİP kodu nedir? Hususunda bilgi alarak derhal kendilerine bu kodu temin etmelidir. 

GTİP NO Sorgulama 

GTİP no sorgulama yöntemi sayesinde kişiler uluslararası ticaret konu olmuş olan ürünlerin sistematik numaralarını öğrenebilir. GTİP kodunun sorgulama ekranına yazılmasıyla birlikte o GTİP kodu neyi temsil etmekteyse ona dair olan ürünler karşınıza çıkmaktadır. GTİP kodu nedir? En kısa şekilde ürün ve ürünlerin kimlik numarasını bulma işlemi olarak da nitelendirilir. Burada önemli olan sorgulama yapılırken ürünün adının yazılması ve karşınıza çıkacak olan sonuçlara bakmaktır. Kişiler asıl aramakta olduğu ürünü ya da ürünleri detaylı şekilde yazarak da sorgulama yapabilir. Ücretsiz olarak birçok yöntem sayesinde GTİP sorgulaması yapmak mümkün olur. Türkiye’de bulunan ihracatçı birlikler de aynı şekilde sorgulama ekranına sahip olarak sorgulamanın yapılması konusuna yardımcı olur. GTİP sorgulaması yapılırken kullanılan GTİP kodlarının ilk 6 haneden sonrası her ülkenin kendi ihtiyaçlarına göre belirlenmiş olan kodlardır. 
GTİP sorgulamasının yapılması işlemleri hem daha kolay hem de hızlı hale getirir. Pratik şekilde ürün hakkında detaylara sahip olması için GTİP kodu nedir? Konusunda yeterli bilginin alınması önemlidir. GTİP kodunun alınmasının ardından sorgulama ekranına gidilerek bu kodun yazılması oldukça yeterli bir hamledir. Bunun yapılmasıyla birlikte en çabuk ve hızlı şekilde sonuçlar karşınıza çıkmaktadır. 

GTİP Listesi 

GTİP listesi hemen her ürünü dikkate alarak bunlara GTİP kodu ve açıklaması sunar. Burada belirtilecek olan liste içinde pek çok ürün bulunur. Bunları sıralayacak olursak, Canlı hayvanlar hayvansal ürünler, bitkisel ürünler, hayvansal ve bitkisel katı sıvı yağlar, içkiler ve sirke, meşrubat, işlenmiş maddeler, mineraller, kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri, ham postlar ve deriler, kürkler, seyahat eşyası ve el çantaları, ağaç ve ahşaptan yapılan eşyalar, mantardan mamul eşyalar, ayakkabılar, dokumaya elverişli olan eşyalar, şemsiyeler, bastonlar, kemerler, takı mücevher, metal para, şemsiyeler ve bastonlardır.
GTİP kodu nedir? Konusunda her ürüne özel olarak düzenlenen  GTİP ile karşılaşmak söz konusudur. Buna ek olarak taş, alçı, çimento, makineler ve mekanik cihazlar, elektronik aletler, nakil vasıtaları, sanat eserleri, mühimmatlar, silahlar, tıbbi ya da cerrahi aletler ve cihazlar gibi birçok ürün bu listede yerini alır. Bu sayede hemen her ürünün GTİP kodu bulunduğundan sorgulaması yapılır. Tüm bunlar GTİP kodu nedir? Konusuna açıklık getirmektedir. 

GTİP Kodu Nasıl Bulunur?

GTİP kodu nasıl bulunur? Konusunda belirli adımlar yer alır. Bu nedenle bunların bilinmesi v e uygulanması yeterli olur. Bunun için TÜİK web sitesinin kullanılması mantıklı olur. Buraya girildikten sonra da ürünün bilgilerini yazmak ve sınıflandırma sekmesinden 2022’yi seçmek gerekir. Daha sonra ise arama işlemi gerçekleştirilir. Bundan sonra çıkan sonuç içerisinden liste içinde yer alan en yakın ürün ile GTİP kodu oluşturulur. Uluslararası geçerliliğini öğrenmek adına HS kod sorgulaması yapılır. GTİP kodu nedir? Ürünlerin aramasını yapmak adına kişilere yardımcı olan 12 haneli bu kod pratik ve hızlı işlemler gerçekleştirir.  

GTİP Ne İşe Yarar? 

GTİP ne işe yarar? Dünyanın herhangi bir yerinde üretilmekte olan ürünün kolaylıkla tanınmasını ve diğer ürünlerden ayrılmasını sağlamaya yarar. Ayrıca ilgili ürünle ilgili olarak bu sistem sayesinde daha fazla ayrıntılı bilgiye ulaşılır. Ürünlerin sınıflandırılması ve kategorilere ayrılması bu sistem sayesinde oldukça mümkündür. Malın nereden geldiğiyle ilgili olarak da bilgi vermesi sayesinde tam olarak gümrük işlemlerini kolaylaştırır. 
Dış ticarete bağlı olan ürünün kontrol edilmesi noktasında, gümrük vergilerinin belirlenmesinde, nakliye vergilerinde, istatistik kontrollerinde, ticaret toplantılarında, uluslararası ticaret hakkında istatistik belirlemesinde işe yarar. GTİP kodu nedir? Konusunda oldukça faydası olan bir koddur. 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Hakkında Bilinmesi Gerekenler 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu hakkında bilinmesi gerekenler içinde ilk olarak bu kodun önemidir. Çünkü ürünlerin tanınması ve kontrolün gerçekleşmesi noktasında oldukça fayda sağlar. Faturada bulundurulması zorunlu olan bir koddur. Dünya çapında geçerliliği bulunur. İhracat, ithalat faturasında mutlaka yer almalıdır. Dünya Gümrük Örgütüne dahil olan tüm ülkelerde kullanılıp geçerli olmaktadır. GTİP kodunu vermekte olan ise Ticaret Bakanlığına bağlı olarak çalışan Gümrük Bakanlığıdır. 
GTİP kodu nedir? Konusunda yeteri kadar bilgi alınması ve kodun bulundurulması zorunluluk arz eder. Bu nedenle herhangi bir yanlışlık olmaması ve hukuki yaptırımlara maruz kalınmaması adına GTİP kodunun alınması önemlidir. Bundan dolayı GTİP kodu hakkında oldukça hassas davranılmalı ve kodun bulundurulması gerekmektedir. Tüm bunlar GTİP kodu nedir? Hususunda oldukça detaylı ve ayrıntılı şekilde yönlendirmeler yapar.

Did you find the answer to the question you were looking for?

GTİP kodu 12 haneden oluşur. Kodun ilk sıradaki 6 hanesi armonize sistem tarafından belirlenmektedir. Bu ilk 6 kodda ülkelerin herhangi bir değişiklik yapılmasına izin yoktur. Bu ilk 6 haneden sonra gelen 2 hane ile yani toplamdaki ilk 8 hane aynı bölgedeki ülkelere kullanılan bir koddur.
İlk 6 rakam tüm dünyada aynıdır ve değiştirilemez. İlk 8 rakam ise AB'de aynıdır. GTİP numarası 12 haneli olan tek ülke Türkiye'dir. Ülkeler kendi ihtiyaçları doğrultusunda tarife sistemini oluşturur.

CUSTOMER SERVICELIVE SUPPORTWHATSAPP