Mikro İhracat Paket Çıkışlarında Yeni Düzenleme Bilgi

29-08-2019 09:58'de Oluşturuldu Son Güncelleme : 23-09-2023 09:43

 

Fast Express Yurtdışı Kargo aracılığı ile yapılan Mikro İhracat paket çıkışlarında;

Kilo üst sınır olan 150 kg ve fatura üst sınır olan 7.500 euro Mikro ihracat gönderi limitleri, Mikro ihracat  14 Temmuz itibarı ile geçerli olacak şekilde  300 kg ve 15.000 euro olarak güncellenmiştir.

İlgili değişiklik 29 Haziran 2019 tarihli, 30816 sayılı resmi gazetede Kurye Tebliğ Seri No:6 yayınlanmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190629-5.htm

Fast Express Yurtdışı Kargo aracılığı ile yapılan İthalat olarak gelen paketlerde;

Şahıslar veya  firmalar adına yurtdışından gelen gönderilerde, ETGB kapsamında hızlı kargo taşımacılarınca hizmeti verilen basitleştirilmiş gümrük çekimi  işlemlerine ayda şahıslar için 5 adet (ETGB kapsamı, vergili)  ve firmalar için 5 adet (ETGB kapsamı, vergisiz olarak) gönderi sınırlaması getirilmiştir. Bu sınırın üzerinde gelen tüm gönderiler için, resmi gümrük çekimi işlemi yapılması gerekecektir.

Gönderilere ait işlemlerin  doğru ve zamanında yapılabilmesi için, evraklarda; şahıslar için TC.Kimlik numarası ve firmalar için Vergi Numarası yazılması gerekmektedir.

Did you find the answer to the question you were looking for?

Mikro ihracat gönderilerinde kilogram sınırı Türkiye tarafından gümrük mercileriş tarafından belirlenmiş olan 300 Kg.’ dır.Mikro ihracat gönderisinin diğer kısaltılmış adı ETGB dir. Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı(ETGB) için ilgili çıkış olan Gümrük Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan ve VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) internet sistemine iletilen Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı çıktısı vergi dairesine ibraz edilir ve gönderici firma KDV iadesi talebinde bulunulur. ETGB dökümünün elde edilemediği durumlarda, düzenlenen beyannameye ilişkin bilgileri içeren bir yazı ilgili kargo şirketi tarafından iletilir. Kampanya fiyatlarımızı inceleyiniz www.fast-express.com/tr/kampanya/
Mikro ihracat gönderilerinde bedel en fazla 15.000 Euro olabilir.
Mikro ihracat gönderilerinde gümrükçüye gerek duymadan ihracat ETGB adı altında gönderinizi yapabilirsiniz. ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) İhracatta Posta ve Hızlı Kargo Taşıyıcılar yani KARGO operatörleri tarafından elektronik ortamda düzenlenen bir beyandır. Yurtdışı Kargo firmaları dolaylı temsil yoluyla ilgili ihracat gönderileri için . ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) Hızlı İhracat hizmeti vermeye yetkilidir. Kampanya fiyatlarımızı inceleyiniz www.fast-express.com/tr/kampanya/

CUSTOMER SERVICELIVE SUPPORTWHATSAPP