Yurt Dışından Gelen Kargo Gümrük Vergisi Nasıl Ödenir?

13-02-2023 15:53'de Oluşturuldu Son Güncelleme : 07-06-2024 07:24

Yurt Dışından Gelen Kargo Gümrük Vergisi Nasıl Ödenir?

Madde 3/8 in 4458 Sayılı Gümrük Kanununda "gümrük vergileri" eşya için uygulanan ithalat veya ihracat vergilerinin tamamını tanımlar. Bu vergiler, Türkiye'ye ithalat ya da Türkiye'den ihracat nedeniyle gümrük idareleri tarafından tahsil edilir.
Yurt dışından gelen Kargo gümrük vergisi nasıl ödenir? Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğü başlangıç tarihinde geçerli olan gümrük tarifesine göre ithalat için CIF Değer (Eşya Bedeli + Navlun + Sigorta) üzerinden hesaplanır. Ticari işlemler için, ithalat rejimi kararına göre gümrük tarifesinde belirlenen oranlar tutarında uygulanır.
Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ve değeri 1500 Euro'yu aşmayan eşya için, 45. madde ve kişisel kullanım için kitap ve benzeri basılı yayınlar için 59. madde limitlerini aşan eşya değerine göre vergi tahsil edilir:
Avrupa Birliği ülkelerinden direk gelen eşya için %18,
Diğer ülkelerden gelen eşya için %20,
Kitap veya benzeri basılı yayın için %0.
Ayrıca, 06/06/2002 tarihli 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (IV) listesinde yer alan eşya durumunda, yukarıdaki oranlara ek olarak %20 oranında tek ve maktu bir vergi uygulanır.
Gümrük Vergisi ödemeleri, 01/06/2020 tarihinden itibaren sadece Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halk Bank ve Emlak Katılım Bankası gibi yetkilendirilmiş kamu bankaları aracılığıyla yapılabilir, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 73421605-849.04 sayılı yazısına dayanılarak.
Yurt dışından gelen Kargo gümrük vergisi nasıl ödenir? Gümrük vergisi ödemeleri aynı zamanda gümrük saymanlık veznelerindeki ortak POS uygulamasında bulunan kamu bankalarının DEBIT kartları ile de yapılabilir. Hali hazırda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk bank DEBIT kartları bu uygulamada kullanılabilir. Ayrıca, Vakıfbank tarafından 2007 yılından beri kullanılan GÜMKART da ortak POS cihazlarında DEBIT kart olarak kullanılabilir.
Gümrük vergisi ödemeleri, yetkilendirilmiş olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş. gibi bankaların bankacılık kanalları vasıtasıyla da gerçekleştirilebilir.

Yurt Dışından Gelen Kargo Gümrük Vergisi Oranları? 

2011 yılından önce 150 Euro olan limit, 2011 yılından sonra 75 Euro'ya düşürüldü. 2017 yılında 30 Euro'ya daha fazla düşürüldü ve nihayet 2018 yılında 22 Euro'ya düşürülerek uygulandı.
Resmi Gazete 15 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi No. 1111'e göre, tüm yurt dışı siparişler 31 Mayıs 2019 tarihinden itibaren 1.500 Euro'ya kadar gümrük vergisi altında kalacaktır.
31 Mayıs 2019 tarihinden itibaren, 1 Euro değerindeki bir ürün sipariş etmeniz halinde, ürünün:
 AB ülkelerinden geldiğinde %18 gümrük vergisi,
 Diğer ülkelerden geldiğinde %20 gümrük vergisi ödemeniz gerekmektedir. 
Ancak, 15 Mart 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi No. 5303'e göre, AB dışı ülkelerden yapılan alışverişler için vergi oranı %30 olarak yeniden belirlenmiştir. Bu nedenle, alışverişlerinizden %30 gümrük vergisi ödemek zorundasınız.
Yurt dışından kargo veya posta ile sipariş ettiğiniz ürün, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu No. 4760 kapsamında ise, ayrıca %20 ÖTV ödemek zorundasınız.
Gümrük İdaresi, ürün paketinin ÖTV kapsamında olduğunu belirlemek için paketi inceleme yapma ihtiyacı duyabilir, bu da paketin açılmasını gerektirebilir. Bu, ürünü alanların gümrük sunum ücreti altında bir ücret yansıtmasına neden olabilir.

Almanya Kargo Gümrük Vergisi

Yurt dışından gelen Kargo gümrük vergisi nasıl ödenir? Türkiye ve Almanya arasındaki mal ticareti için en hızlı ulaşım yolu uçak yoludur ve bu tür malın Almanya'ya ithal edilmesi Almanya gümrük vergisi olan %20 oranı ile sınırlıdır. Ayrıca, Almanya gümrük vergisi diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle aynı orandadır.
Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki mal ticaretinde oranların aynı olmasının amacı, birlik ülkeleri arasında düzenli ve adaletli bir ticaret yapmasını sağlamaktır. Bu, ürünün boyutu, ağırlığı gibi faktörlerin vergi oranını etkilememesi anlamına gelir, böylece ticaretin daha kolay ve adil yapılması mümkün olur.
Türkiye'den Almanya'ya ürün gönderilirken, Almanya kargo gümrük vergisi işlemlerinden dolayı, kargo şirketleri birden fazla satıcıdan alınan ürünler için "konsolide" hizmet sunmaktadır. Bu hizmet, satın alınan ürünlerin tek bir gönderici tarafından toplanması ve sonrasında tek bir gönderim ile alıcıya ulaştırılmasını sağlar. Bu, maliyetlerin düşürülmesine, takip sürecinin daha kolay hale gelmesine ve birden fazla kargo gönderiminin yerine tek bir kargo gönderimi yapmasına olanak tanır.
Türkiye'den Almanya'ya getirilip satılabilecek ürünler arasında sağlık, kozmetik, temizlik, hediyelik eşya, takı, donanımlar, endüstriyel malzemeler, yapı ürünleri, otomotiv sektörü gibi pek çok farklı kategori bulunabilir. Ancak Almanya'da getirilmesi yasak olan ürünler de mevcuttur ve bu ürünler arasında zararlı maddeler, zararlı ürünler, suç unsurlarını içeren ürünler bulunabilir. Bu nedenle, Almanya'ya getirilecek ürünlerin yasal olduğundan emin olunmalı ve yasak olan ürünlerin gönderilmesi durumunda uygulanabilecek cezalar dikkate almak gerekir.
Almanya'da yasak olan ürünler arasında doğal ve kolay bozulabilen gıdalar, özellikle peynir, yoğurt, süt ve süt ürünleri, pastırma, sucuk gibi ürünler bulunabilir. Aynı zamanda tehlikeli maddeler ve silah, havai fişek, bomba ve ses bombası gibi ekipmanların girişi de yasaktır. Eğer kargo içinde bu ürünler fark edilirse, kargo sahibi veya kargoyu göndermeyi kabul eden firma hakkında yasal işlemler başlatılabilir. Bu nedenle, Almanya'ya gönderilen ürünlerin yasal olduğundan emin olunmalı ve yasak olan ürünlerin gönderilmesi durumunda uygulanabilecek yasal sonuçlar dikkate alınmalıdır.

Amerika Kargo Gümrük Vergisi

Yurt dışından gelen Kargo gümrük vergisi nasıl ödenir? Amerika'daki bir kargo gümrük vergisi, ülkeye gönderilen mal ve hizmetlerin ithal edilmesi sırasında uygulanabilecek bir vergidir. Bu vergi, malın türüne, değerine ve gümrük tarifelerine göre değişebilir ve genellikle malın ithal fiyatı üzerinden hesaplanır.
Amerika kargo gümrük vergisi ve diğer gümrük vergileri, ülkenin ekonomik, sağlık ve güvenlik çıkarlarını koruyan ve ithal edilen ürünlerin yerli ürünlere olan rekabetini düzenleyen bir araç olarak kullanılabilir. Gümrük vergisi, ülkenin gümrük idaresi tarafından yapılan bir denetim sonucu belirlenebilir ve genellikle gönderici veya alıcı tarafından ödenmelidir. Gümrük vergisi, ülkeye gönderilen mal ve hizmetlerin teslimatı sırasında tahsil edilir ve gümrük idaresine ödenir.
Amerika'ya yapılan mikro ihracat, son yıllarda giderek artan bir trent’dir ve bu durum Amerika pazarına erişim kolaylaşmasına neden olmaktadır. Mikro ihracat kapsamında, 300 kg ağırlığı ve 15 bin avro değeri geçmeyen ürünler Amerika'ya gönderilebilir. Bunun yapılabilmesi için sadece Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) gereklidir. Bu beyanname, internet üzerinden yapılan ticaret işlemleri için elektronik bir form olarak sunulur ve gönderilen ürünlerin gümrük vergilerini ve diğer vergi yükümlülüklerini tanımlar. Mikro ihracat yapan firmalar, ETGB kullanarak Amerika pazarına kolay ve hızlı bir şekilde erişebilirler.
Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB), Amerika'daki çok sayıdaki on-line tüketicilere mikro ihracat siparişlerini göndermek için kullanılan bir araçtır. Ekspres firmalar, ETGB’nin düzenlenmesinde yetkili olan ve gümrük vergileri, diğer vergi yükümlülükleri ve gümrük denetimi işlemlerinin yerine getirilmesinde rol oynayan Posta ve Telekomünikasyon İdaresi (PTS) gibi kurumlar aracılığıyla ETGB'yi kullanabilirler. Her gönderide KDV iadesinin uygulanması, Amerika'ya yapılan e-ihracatın daha cazip hale gelmesine yardımcı olur ve mikro ihracat yapan firmaların Amerika pazarına erişimini kolaylaştırır.

Yurt Dışı Kargo Gümrük Vergisi Hesaplama

Yurt dışından gelen Kargo gümrük vergisi nasıl ödenir? Gümrük vergisi, ülkeler arasında yapılan ticareti düzenlemek amacıyla uygulanan bir vergidir. Gümrük vergisi, ürünün fiyatı, ağırlığı, hacmi ve ülkenin gümrük vergisi oranları gibi faktörlere göre hesaplanır. Ayrıca, ürünün türü, amacı ve ülkenin ticaret politikaları da gümrük vergisinin hesaplanmasında etkilidir. Uluslararası ticaret sektörüne yeni giriş yapan firmalar bu verginin nasıl hesaplanacağı konusunda bilgi sahibi olmalı ve vergi yükünü etkileyebilecek faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.
Gümrük vergisi oranları, eşyanın güncel piyasa değeri, taşıma maliyetleri, sigorta bedeli gibi maliyet faktörlerini de dikkate alarak hesaplanır. Ayrıca, eşya tipi, amacı, ülkenin ticaret politikaları ve diğer vergi yükleri de oranın hesaplanmasına dâhil edilir. Bu maliyet faktörlerinin doğru bir şekilde hesaplanması, gümrük vergisi yükünün doğru bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur. Uluslararası ticaret yapan firmalar, bu vergi yükünü minimize etmek için piyasa ve vergi faktörlerini doğru bir şekilde analiz etmelidir.
Türkiye'de, AB ülkelerinden gelen eşyalar için %18 ve diğer ülkelerden gelen eşyalar için %20 gümrük vergisi uygulanır. Ancak, kitap ve benzeri basılı yayın eşyaları gümrük vergisi uygulanmaz. Bu vergi oranları, ülkenin ticaret politikaları, ekonomik durumu ve diğer faktörlere göre değişebilir. Uluslararası ticaret yapan firmalar, bu vergi oranlarını ve uygulama şekillerini doğru bir şekilde anlamalı ve vergi yüklerini minimize etmek için gerekli önlemleri almalıdır.
Türkiye'de uygulanan yurt dışı kargo gümrük vergisi hesaplama oranları, eşya bedeli 1.500 Euro'nun altında olan ve yolcular tarafından bizzat getirilen eşyalar için de geçerlidir. Ayrıca, posta ve hızlı kargo yoluyla yapılan taşımacılıklar için de bu vergi oranları uygulanır. Bu vergi yükünü minimize etmek isteyen firmalar, taşıma yöntemini ve eşya bedelini dikkatli bir şekilde analiz etmelidir. Ayrıca, vergi yükünü azaltmak için uygun yolları araştırmaları ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.
Türkiye'de, eşya bedeli 1.500 Euro'yu aştığında, ithalat vergileri için geçerli olan oranlar kullanılır. Eşya bedelinin doğru bir şekilde belirlenmesi için, gümrük idarelerine satış fişi, fatura veya diğer bedeli gösteren belgeler sunulmalıdır. Bu belgeler, eşya bedelinin doğru bir şekilde belirlenmesini ve vergi hesaplanmasını sağlar. Uluslararası ticaret yapan firmalar, gümrük vergisi oranlarını ve uygulama şekillerini doğru bir şekilde anlamalı ve vergi yüklerini minimize etmek için gerekli önlemleri almalıdır.
Eğer eşya bedelinin kanıtlanması için gerekli belgeler sunulmazsa, gümrük idareleri tarafından eşya bedelinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu, eşyanın fiziksel olarak incelenmesi veya benzer eşyaların piyasa fiyatları gibi faktörlerin değerlendirilmesiyle yapılır. Elde edilen eşya bedeline göre vergi hesaplanır ve uygulanır. Firmalar, vergi yüklerini minimize etmek için gümrük vergisi hesaplama ve belge ibraz etme süreçlerine dikkat etmelidir.

Gümrük Aracılığı Hizmetleri

Gümrükleme sürecinde gönderileriniz daha hızlı, daha kolay ve daha az zorlukla geçecektir. Bölgesel veya ulusal sınırlar içinde veya dışında gönderim yapmanız fark etmez, sahip olduğumuz tecrübe ve kullandığımız teknoloji gönderilerinizin gümrükleme sürecini kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır.
Gümrük aracılığı hizmetleri sunan firmalar, her gün binlerce uluslararası paket işlemlerini gerçekleştiriyor ve bunların neredeyse tamamı gümrükten hemen geçiyor. Bölgesel veya ulusal sınırlar içinde veya dışında gönderim yapmanız fark etmez, tüm dünyanın önde gelen piyasalarındaki aracı tesislerimizle, tutarlı, güvenilir ve esnek bir şekilde iş yapabileceğiniz küresel ticaret merkezlerini kapsıyoruz. Böylece tüm uluslararası ticaretin %76'sını temsil ediyorlar.
Gümrük firmalarının sunmuş olduğu gümrük aracılığı hizmeti, şu gibi avantajlar sunar:
 Elektronik gümrükleme, gönderiniz uçakta olduğu sürece başlar.
 Uzman aracılar, gümrükleme sürecindeki tüm zorlukları çözer ve vergi ve harçların doğru hesaplanmasını sağlar.
 Gelişmiş çevrimiçi takip uygulamamızla gönderinizin yolculuğunu izleyin.
 Tüm gümrük hava hizmetleri fiyatlarına rutin gümrükleme (mümkünse) otomatik olarak eklenir.
Gümrük firmalarının sunduğu gümrük aracılığı Hizmeti, aşağıdaki avantajları sunar:
 Hızlı uluslararası gönderilerin gümrüklemesi,
 Özel işlem gerektiren malların taşınmasında gerekli uzmanlık ve kaynakların sunulması, çok düşük bir ücret veya ücretsiz olarak,
 Resmi girişlerin gümrüklenmesi,
 Canlı girişlerin gümrüklenmesi,
 Geçici ithalat senetlerinin kolaylaştırılması,
 Gümrük vergilerinin geri verilmesinin koordinasyonu,
 İhracat Beyanname hazırlanması.

Gümrük İşlemleri Teklifi Al

Türkiye Cumhuriyeti'nde gümrük bölgesine giriş ve çıkış yapacak eşya ve taşıt araçları, gümrük kurallarına uygun olarak gümrükleme işlemlerine tabi tutulur. Gümrükleme işlemleri, eşyaların gümrük tarifi, vergisi, gümrük beyannamesi vb. konularının yapılması olarak tanımlanır.
Gümrüklü gözetim altındaki eşyalar, Gümrük Kanunu'na göre gümrükçe onaylanmış işlemlere tabi tutulur. Bu işlemler, eşyaların gümrük rejimine tabi tutulması, serbest bölgeye konulması, imha edilmesi, yeniden ihraç edilmesi veya gümrüğe terk edilmesidir. Bu işlemlerin tümü, gümrük işlemleri olarak tanımlanır. Yurt dışından gelen Kargo gümrük vergisi nasıl ödenir?
Gümrük işlemleri teklifi al işlemleri, farklı eşya durumları için farklı şartlar içermektedir. İhraç edilmesi, ithal edilmesi, dâhilde veya dışarıda işleme rejimine tabi tutulması, geçici ithal edilmesi, transit, antrepo gibi durumlar farklı gümrük işlemlerini gerektirir. Bu işlemlerin her biri, belirli prosedürleri ve kuralları kapsamaktadır.
Temsilciler Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olan kişilerdir, ancak transit taşımacılığı yapanlar veya arızi beyanda bulunanlar bu kategoriden hariç tutulur. Kara, deniz ve havayolu işletmeleri, nakliyeci kuruluşlar tarafından sadece transit işlemleri için doğrudan temsil yapılabilir.

PTT Kargo Gümrük Vergisi Hesaplama

Yurt dışından gelen Kargo gümrük vergisi nasıl ödenir? Gümrük vergisi, ithal edilen eşya gümrüğe girdiği andaki geçerli tarifeye göre hesaplanır. Formül olarak, eşya bedeli + navlun + sigorta üzerinden hesaplanır. Eğer eşya belirli bir bedeli aşarsa, ek vergiler uygulanabilir.
Basılı ürünlerden, 150 Euro değerinin altındaki eşyalarda gümrük vergisi alınmaz. Fakat vergi oranları, ürünün hangi ülkeden geldiğine göre değişebilir. Gümrük vergileri eşya tipine göre değiştiğinden, vergilendirme konusunda kesin tarifelendirmeler yapmak zordur. Bazen gümrükte bekletilen eşyalar geri gönderilir ya da alıcılar bilgilendirilir.
Yurt dışından gelen Kargo gümrük vergisi nasıl ödenir? Gümrük vergisi farklı oranlarda uygulanabilir, çünkü etkileyen faktörler çok sayıdadır. Örneğin, yolculardan getirilen eşyaların yanı sıra, Express kargo ile gönderilen ürünlerin fiyatları da verginin miktarını etkileyebilir. Ayrıca devlet için alınan ürünler vergisiz olabilir.

Gümrük Vergisi Hesaplama 2023

Kişisel kullanım için 150 EUR değerinden az olan eşyalar, ülke kaynaklarına göre gümrük vergisi uygulanabilir. Eğer eşya Avrupa Birliği (AB) ülkesinden geliyorsa, %18 oranında gümrük vergisi uygulanır. Eğer AB dışından geliyorsa, %30 oranında gümrük vergisi uygulanır.
Yurtdışından gelen kişiler için, hediye ve kişisel eşyalar için 430 EUR limiti bulunmaktadır.
Gümrük vergisi hesaplama 2023 işlemleri için, 1500 EUR değerinden az olan ve kişisel kullanım için olan ürünler, basılı yayınlar gibi, gümrük vergisinden muaftır. Eğer değer 1500 Euro'yu geçiyorsa, ülke kaynağına bakılmaksızın %8 oranında gümrük vergisi uygulanır.
Kitap veya benzeri basılı yayınlar gibi kişisel kullanım eşyaları için, eğer değer 1500 Euro'yu aşıyorsa, 1500 Euro'yu aşan kısım için gümrük vergisi uygulanır. 1500 Euro’ya kadar olan kısım gümrük vergisi uygulanmaz.

Yurt Dışı Kargo Gümrük İşlemleri

Yurt dışından gelen Kargo gümrük vergisi nasıl ödenir? Evet, internet ve posta/kargo taşımacılığının yaygınlaşması, uluslararası mal ticaretinde de değişikliklere yol açmıştır. Bu değişimler, internet üzerinde eşya tanıtım ve satışına yönelik internet sitelerinin uluslararası pazarlara ulaşmasını, posta veya hızlı kargo taşımacılığı vasıtasıyla da uluslararası çapta eşya trafiğinin artmasını sağlamıştır.
Yurt dışı kargo gümrük işlemleri için, kastedilen eşyalar ticari nitelikte olmayan, genellikle gümrük muafiyetleri kapsamında bulunan eşyalardır. Ülkemiz de bu süreçte internet üzerinden yurt dışı alışverişlerinin bir tarafı haline gelmiştir. Bu bağlamda, internet üzerinden yapılan yurt dışı alışverişlerinde uygulanan gümrük işlemlerine kısaca açıklama getirmeyi yararlı görülmektedir.
Evet, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna tanınması 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tanımlanmıştır. Bu muafiyet, posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye gelen eşyalar için geçerlidir. Kararda, toplam bedeli 22 Euro'yu geçmeyen eşyalar ve 150 Euro'yu geçmeyen kitap veya benzeri basılı yayınlar için gümrük vergilerinden muafiyet tanındığı belirtilmiştir. Ancak, aynı kişi tarafından sürekli kullanılması durumunda muafiyetin kullanımı sınırlandırılabilir.

Türkiye Gümrük İşlem Bilgileri Ve Hesaplama

Gümrük vergisi, Türkiye'de ithalat veya ihracat işlemlerinde uygulanması gereken vergilerin tümüdür. Bu vergiler, eşyaların girişi veya çıkışı sırasında Gümrük idareleri tarafından belirlenir ve tahsil edilir. Yurt dışından gelen Kargo gümrük vergisi nasıl ödenir? Gümrük vergisi, eşyanın piyasa değeri, taşıma ücreti ve sigorta maliyetleri gibi faktörlere göre hesaplanır.
Gümrük vergisi, Türkiye gümrük işlem bilgileri için Türkiye'de Türkiye'den çıkan veya Türkiye'ye giren ürünlere uygulanır. Vergi miktarı, eşya türüne göre farklı oranlarda belirlenir. Gümrük vergisi, eşyanın piyasa değeri, taşıma bedeli ve sigorta bedeli gibi faktörlere göre hesaplanır. Gümrük idareleri tarafından belirlenen eşya fiyatı vergi hesaplamalarında kullanılır.
"Gümrük vergisi nasıl hesaplanır?" sorusu, yeni giriş yapan uluslararası ticaret firmalarının sık sorduğu sorulardan biridir. Gümrük vergisi hesabı eşyanın güncel piyasa değeri, taşıma maliyeti ve sigorta maliyeti gibi faktörlere dayanır. Vergi oranları bu maliyetleri dikkate alarak belirlenir.

Yurt Dışından Sipariş Edilen Ürün Gümrük Vergisi 

Yurt dışından ticari amaç güdülmeyen alışverişler için 1500 EUR değer ve 30 kg ağırlık sınırlaması bulunmaktadır. Ürünler posta veya hızlı kargo yoluyla teslim edilmeli ve değerleri 1500 Euro'yu aşmamalı, ağırlıkları da brüt olarak 30 kg geçmemelidir.
Ticari amaçlı yapılan yurt dışı alışverişleri, ilgili ithalat mevzuatına uymak zorundadır. Detaylı bilgi için ilgili mevzuatı inceleyebilir veya yetkili makamlardan destek alabilirsiniz.
Yurt dışından gümrük vergisi olmadan ürün getirmek mümkün değildir. Sadece kişisel kullanım amaçlı basılı materyallere ilişkin bazı istisnalar hariç. Alacağınız ürünün değeri ne olursa olsun, gümrük vergisi uygulanır.
Ticari amaçlı getirilen ürünler gümrük vergisi ödemek zorundadır. Bu vergiler kişisel olarak veya temsilciniz tarafından ödenmelidir.
Yurt dışından gelen Kargo gümrük vergisi nasıl ödenir? Yurt dışından satın aldığınız tüm kargolarda gümrük vergisi uygulanır. En son yapılan değişiklikler sonucu, vergiden muaf olmak için uygulanan limitler ortadan kalkmıştır. Yurt dışından ürün getirirseniz, gümrük vergisi ödemek zorundasınız.
Yurt dışından, ticari maksat güdülmeyen ve posta veya hızlı kargo ile gönderilen ürünleriniz, en fazla 1500 Euro değerine sahipse:
 Avrupa Birliği ülkelerinden direk gelmesi halinde %18 vergi uygulanır.
 Diğer ülkelerden gelmesi halinde %20 vergi uygulanır.
 Ayrıca, eğer ürün Özel Tüketim Vergisi kapsamında ise, ek olarak %20 vergi uygulanır.
 Ürüne göre KDV de istenebilir.
Gümrük muafiyeti, yurt dışından vergisiz olarak getirilen bir ürünün (Gümrük Vergisi, Ek Gümrük Vergisi, KDV, ÖTV vb.) gümrük vergilerinden tamamen muaf tutulması anlamına gelir.
Türkiye'ye yurt dışından gümrüksüz olarak sadece belirli koşulların sağlanması durumunda kitap veya basılı eser götürmek mümkündür.
Şirketlerin ticari amaç dışındaki AR-GE ve araştırma için kullanılacak numuneleri gümrük vergisinden istisna edilmektedir. Bu durumda, gümrük yetkilileri ile iletişime geçilmeli ve gerekli bilgilendirme yapılmalıdır.

Did you find the answer to the question you were looking for?

AB ülkelerinden direkt olarak Türkiye'ye gelen ürünlere gümrüklerde %18, diğer ülkelerden gelen ürünler için ise %20 gümrük vergisi uygulanmaktadır.
Gümrük vergisi, ithalatın gerçekleştiği tarihteki gümrük yükümlülüğündeki tarifeye göre CIF Kıymet (Eşya Bedeli + Navlun (Uluslararası taşıma bedeli) + Sigorta) formülü üzerinden hesaplanmaktadır.

CUSTOMER SERVICELIVE SUPPORTWHATSAPP