Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri

17-03-2023 13:06'de Oluşturuldu Son Güncelleme : 21-03-2023 09:55

Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri

Uluslararası ticarette malların tesliminin nerede yapılacağı, taşımaya ait çıkacak olan ödemelerin kim tarafından yapılacağı ya da nasıl paylaşılacağı, sigorta ve nakliye sözleşmelerinin yapılıp yapılmayacağı gibi konuların kısaca alıcı ve satıcıya ait yükümlülüklerinin kesin olarak belirlenmesi önem arz eder. 
Bu konuda faydalı yardımcı kaynaklardan biri, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayımlanan İngilizce karşılığı INCOTERMS (International Commercial Terms) Uluslararası Ticari Terimler olarak açıklanmaktadır. INCOTERMS alıcı-satıcı arasında anlaşmalarda kullanılan, alıcının veya satıcının yerine getirmesi gereken sorumlulukları gösteren ve bütün dünyada kabul edilmiş kurallardır. 
International Chamber of Commerce tarafından en son güncelleme INCOTERMS 2010 tarihinde  yayınlanmıştır. Buna göre, uluslararası ticarette kullanılan tüm taşıma türlerini kapsayan kurallar: EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP
 

EXW-Ex Works : Fabrika / İşyeri Alanında Teslim

Ex Works satıcının malları kendi işletmesi olan fabrika veya depodan alıcı için hazır edilmesi ile teslim yükümlülüğünü yerine getirmesi şeklindedir. Satıcı, yükün alıcı tarafından organize edilen bir araca yüklenmesinden veya malların ihraç olan çıkış gümrüğünde işlem yapılmasından sorumlu değildir. Alıcı yükün çıkış noktasından itibaren yükün varış yerine kadar, malın nakliyesi ile ilgili tüm masraf ve risklerin yükümlülüğünü almış olur. EXW tüm satış şekilleri arasında satıcı için en az yükümlülüğü ihtiva eden bir satış uygulamasıdır. Bu teslim şeklinde taraflar arası sözleşmede yazılan satış tutarına yalnızca ambalaj yapılmış hazır mal bedeli dâhildir. Teslim tarihinden sonra nakliye, sigorta, yükleme ve boşaltma masrafları alıcı tarafından yapılmaktadır.
 

FCA - Free Carrier : Taşıma Vasıtasının Yanında Teslim / Taşıyıcıya Teslim

Bu terim ile malı satan satıcının teslim konusunda yükümlülüğü, malların çıkış ihraç gümrüğünden işlem yapılıp geçirilip, alıcı tarafından iletilen taşıyıcıya, belirlenen depoda teslimi ile sağlanmış olur. Alıcı tarafından malı satan göndericiye teslim edilecek olan kesin bir teslim yeri iletilmemişse, satıcı nakliyecinin malları teslim alacağı yer çevresinde bir yer belirleyebilir. 
 

CPT - Carriage Paid To : Taşıma ücreti-Navlun Ödenmiş olarak teslim

 Bu terimde malı satan satıcının, malın gönderilecek olan varış yerine kadar nakliyesi için gerekli navlunu ödemiş olduğu anlamına gelmektedir. Transfer edilen malın kaybolması veya hasar almasına ait masraflarla birlikte taşıyıcıya teslimden itibaren doğabilecek olan ek masraflar, malların nakliyeciye verilmesinden sonra satıcı taraftan, alıcı tarafa geçer. Taşıyıcı taraf, taşıma sözleşmesinde her türlü taşımacılığı yada bunların birleşmesi sonucu ortaya çıkan taşımacılık sistemini üstlenmektedir.
 

CIP  -  Carriage and Insurance Paid To  : Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim

Bu terim ile satıcı aslında CPT’de belirtilen yükümlülüklerine hepsine aynen sahiptir. Fakat buna ek olarak malların nakliyesi sırasında kaybolma veya hasar almasına ait kargo sigortasını karşılamak zorundadır. CPT de olan malı satan satıcının, malın gönderilecek olan varış yerine kadar nakliyesi için gerekli navlunu ödemiş olduğu anlamına gelmektedir. Transfer edilen malın kaybolması veya hasar almasına ait masraflarla birlikte taşıyıcıya teslimden itibaren doğabilecek olan ek masraflar, malların nakliyeciye verilmesinden sonra satıcı taraftan, alıcı tarafa geçer. Malı gönderen satıcı taraf sigorta için sözleşmesini yapar ve sigorta primini kendisi öder.
 

DPU- Delivered at Place Unloaded  :  Belirtilen Yerde Eşya Boşaltılmış Teslim

DPU, International Chamber of Commerce açıklaması ile DAT yerine çevrilmiştir. Mevcut olan bütün taşıma koşulları için kullanılmaktadır. Satıcının oluşan riski satılan malın alıcının varış yerinde boşaltılıncaya kadar devam etmektedir. İhracatçı satılan malları taşıma aracına yükleyip, malzemenin gümrüklemesini yapar, nakliyeciyi organize edip ödemesini yapar. Varış destinasyonunda malların malı taşıyan araçtan boşaltılması da satıcının sorumluluğunda olup bu işlem tüm taşıma şekillerinde kullanılmaktadır.
 

DAP - Delivered At Place  :  Belirtilen Noktada Teslim

Bu teslim şeklinde taşınan malların, taşıma vasıtasınca indirilmek üzere belirtilen belirli bir depoda alıcıya teslim edilmesi anlamına gelmektedir. Eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan fabrika depo gümrüğe ait boşaltma yerinde, boşaltma işlemi için hazır durumda nakliye vasıtasının üzerinde alıcı emrine bırakılmasıdır. Bütün gümrük masrafları, işlemleri, gümrükte oluşan KDV, vergi ve ülke harçları alıcıya aittir. Malların belirlenen yere nakliye maliyetlerini satıcı üstlenir.
 

DDP - Delivered Duty Paid  :  Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak

DDU teslim şekli ile aynı kurallara dayanır; fakat DDP teslim şeklinde satıcı ayrıca oluşan gümrük vergilerini ödemek durumundadır. Satıcı taraf sözleşmeye göre malı gönderici kendi ülkesinde ve alıcı da kendi ülkesinde kullanacağı bütün belgeleri hazırlar. İthalat ve İhracat için tüm gümrük işlemlerini bitirir. Taşıyıcı nakliye temin ederek taşıma ücretini öder. Teslim anına kadar taşınan malla ilgili bütün riskler ve oluşacak masraflar satıcıya aittir. Malın teslimi için alıcının ülkesinde verilen yerde ve tarihte gümrük vergilerini de ödemek şartıyla gerçekleştirir. Alıcı sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder ve malları teslim alır. 

Avez-vous trouvé la réponse à la question que vous cherchiez?

FCA (Free Carrier) teslim şartı, genellikle malların taşınmasında bir veya daha fazla taşıyıcıya sahip olan işlemlerde tercih edilir. FCA teslim şartı, özellikle uluslararası ticarette, malın ihracatçı veya ithalatçı tarafından belirlenen belirli bir yerde teslim edilmesini sağlar. FCA teslim şartı, malların taşıma maliyetinin kim tarafından ödeneceği konusunda açık bir şekilde belirtilmesini sağlar. FCA, tedarik zincirinde birçok farklı durumda tercih edilebilir. Örneğin, malların taşınmasında birden fazla taşıyıcıya ihtiyaç duyulması durumunda, FCA teslim şartı, malların taşınmasını kolaylaştırabilir ve sorumlulukları net bir şekilde tanımlayabilir. Ayrıca, FCA teslim şartı, özellikle ithalatçıların malı belirli bir noktada almaları ve ihracatçıların malları nakliye aracına yüklemeleri gerektiği durumlarda tercih edilebilir. FCA teslim şartı ayrıca, ihracatçıların malın taşıma maliyetini azaltmak için nakliye aracını kendileri seçebilmelerine olanak tanır. Bu teslim şartı, malın yüklendiği noktadan itibaren taşıma maliyetini ithalatçıya aktarır ve dolayısıyla ihracatçıya maliyet tasarrufu sağlar. Ancak, FCA teslim şartı, malların taşınmasındaki riskleri ithalatçıya aktardığı için, ithalatçılar için yüksek riskli olabilir. Bu nedenle, ithalatçıların malın taşıma maliyetiyle birlikte taşıma sigortası da dahil olmak üzere tüm taşıma maliyetlerini hesaba katmaları önemlidir.
DAP (Delivered At Place) teslim şartı, ihracatçının malı belirli bir yere teslim ettiği ve ithalatçının malı bu yerden teslim aldığı bir teslim şeklidir. Bu teslim şeklinde, ihracatçı, malın taşıma masraflarını karşılar ve malı ithalatçıya belirtilen yerde teslim eder. İthalatçı, malı aldıktan sonra, taşıma, gümrükleme, vergi ve diğer giderleri üstlenir. DAP teslim şartında, malın teslim yerinin belirlenmesi oldukça önemlidir. İhracatçı, malları belirli bir yerde teslim etmekle yükümlüdür, ancak bu yer, alıcının depolama, gümrükleme, taşıma veya diğer işlemler için uygun bir yer olmayabilir. Bu nedenle, alıcının teslim yerindeki yerel mevzuatı ve uygulamaları dikkate alması ve uygun tedbirleri alması gereklidir. DAP teslim şartında, ihracatçı, malın taşıma maliyetlerini karşıladığı için, malların kaybolması veya zarar görmesi durumunda sorumlu tutulabilir. Bu nedenle, ithalatçının malın sigortasını yapması önemlidir. Ayrıca, malın taşıma masraflarının ithalatçıya aktarılması nedeniyle, DAP teslim şartı, ihracatçı için daha az maliyetli olabilir. DAP teslim şartı, tedarik zincirinde birçok farklı durumda kullanılabilir. Örneğin, ihracatçı, belirli bir teslim noktasına kadar malı taşır ve burada malların gümrükleme işlemleri yapılır. Bu noktadan sonra, ithalatçı malları alır ve malın taşıma masraflarını, gümrük vergilerini ve diğer maliyetleri üstlenir. Bu teslim şartı, malların taşınmasındaki sorumlulukları net bir şekilde tanımlar ve taraflar arasında anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olur.

SERVICE CLIENTSSUPPORT EN DIRECTWHATSAPP