B2B ve B2C Ürünleri Kargolama Çözümleri

02-03-2023 17:27'de Oluşturuldu Son Güncelleme : 03-03-2023 16:45

Ticaret farklı şekillerde yapılabildiği gibi müşteri taleplerine göre yeniden yapılandırılabiliyor. B2B ve B2C kavramları işte bu algıdan doğarak hayatımızın bir parçası haline dönüşüyor. Her ne kadar ilk duyulduğu zaman büyük ve karmaşık sistemlerin kısaltması gibi düşünülse de aslında özünde oldukça basit iki kavram üzerinden ilişkilendirilebiliyor. B2B ve B2C ürünlerin kargo gönderilmesi dahi ayrı ayrı çözümler gerektirse de ticaretin ana koşulunu her ikisi de sağlıyor.
 
B2B ve B2C kargo süreci hakkında detaylara geçmeden evvel bu iki kavram hakkında net ve doğru bilgilere sahip olmak önem arz ediyor.
• B2B Nedir? 
B2B açılımı itibariyle Business to Business ifadesidir. Bu anlaşılabilir bir biçimde işletmeden işletmeye satış modelidir. Ayrıca internet üzerinden yapılan alışverişlerin artması sonucunda e-B2B kavramı da ortaya çıkmıştır. Özellikle günümüzde bunun standart norm olarak algılanmasından dolayı başındaki takı atılmıştır. İki işletme arasında yapılan ticareti temsil eden B2B kargo çözümleri noktasında da kendisine has bazı dinamiklere ihtiyaç duyar. 
• B2C Nedir?
Yine bir kısaltma olan B2C kavramının açılımı Business to Cunsomer olarak karşımıza çıkar. Doğrudan tüketici odaklı bir pazarlama şeklidir. Hedef ürünü veya hizmeti herhangi bir aracı olmaksızın tüketiciye satmaktır. İşletmeden tüketiciye kavramının kısaltması olarak kullanılan B2C kargo çözümleri için daha spesifik altyapılara ihtiyaç duyabilir. Zira toplu bir kargolama sürecinden ziyade transferler ayrı ayrı müşteri odaklı gerçekleşir.
 
Ayrıca bunlar dışında C2C yani Consumer to Consumer ticaret modelinden de söz etmek faydalı olabilir. Burada da tüketiciden tüketiciye satış hedeflenmektedir. B2B ile B2C arasındaki en temel farklar ise ara form olarak karşımıza çıkan kademelerdir. Örnek olarak şöyle bir kıyas yapılabilir.
1. B2B Kargo Sürecinin İşleyişi
• Üretici ürünü toptancıya 
• Toptancı ürünü perakendeciye 
• Perakendeci ürünü tüketiciye satabilir. 
2. B2C Kargo Sürecinin İşleyişi
• Üretici veya satıcı ürünü tüketiciye satabilir. 
 
Tam bu noktadan bakıldığında da B2B ve B2C kargo ihtiyaçları tam anlamıyla birbirinden farklıdır diyebiliriz. Hem yoğunluk bakımından hem de beklenti ve buna bağlı memnuniyet açısından pek çok kriter önem arz eder. Türkiye’de de B2B ve B2C yurtdışı kargo ile e-ihracat açısından önemli bir noktadadır. E-ticaret için kargonun önemli bir unsur olduğunu hesaba kattığımızda ise ister B2B, ister B2C için lojistiğin ne kadar mühim bir ayrıntı olduğunu daha iyi kavrayabiliriz. 
 

B2B ve B2C Yurtdışı Kargo Ücreti 

Yurtdışı kargo ücreti için en uygun firmaları araştıran e-ihracat şirketleri farkı ticari anlayışlara sahip olabilir. Özellikle de satış politikası noktasında bunu daha net gözlemleyebiliyoruz. Tabii ki burada B2B yurtdışı kargo ücreti açısından daha yüksek meblağlarla karşımıza çıkarken, B2C yurtdışı kargo ücreti çok daha makul tutarlarla görünüyor. Fakat bir diğer perspektiften bakıldığında her iki ticari aksiyonun da farklı süreçleri kapsadığı görülebiliyor.
 
Her ne kadar B2B yurtdışı kargolama süreci bir kez olup yüksek meblağlarla tamamlansa da B2C için bunu söylemek mümkün olmayacaktır. Ürünlerin direkt olarak perakende satışı ağır bastığından dolayı düşük kargo ücretleriyle sayıca çok fazla kargolama gerçekleştirilir. Bu aynı zamanda iş yükü ve zaman açısından değerlendirildiğinde çok daha inovatif bir sürece ihtiyaç duyulabilir. Hatta B2B ve B2C kargo süreçleri karşılaştırıldığında bunun ayrımını yapmak daha da kolay olabiliyor.
 
Genel hatlarıyla B2B ve B2C kargo fiyatları için her zaman olduğu gibi maliyetleri aşağıya çekmenin mümkün olduğunu söylemek gerek. Üreticiden veya satış yapan işletmeden direkt olarak farklı bir satış işletmesine ticaret gerçekleşmesi durumunda B2B kargo çıkış sürecine ihtiyaç duyulacaktır. Burada palet ile taşımacılık yüksek miktarları mümkün kılması dışında fiyat avantajını da beraberinde getirebilir. Tahmin edeceğiniz üzere bu avantaja B2C iş modelinde rastlayabilmek pek mümkün değil. 
 
Söz konusu kargo sürecinin yurtdışına olması süreç anlamında da önemli adımlar atmamızı sağlıyor. Örnek olarak B2B ve B2C ürünleri kargolamak istediğimizde hacim ve ağırlık başta olmak üzere hedef ülkenin yasaları ve ithalat yönergeleri doğrultusunda pek çok kriterin göz önüne alınması gerekiyor. Gümrük aşamasından kargo teslimat sürecine, ürün fiyatlandırmasından güvenliğe kadar her unsur farklı bir önemle karşımıza çıkıyor. 
 
Yurtdışı kargo maliyetini düşürmek isteyenler için aşağıdaki altın tavsiyeleri bırakabiliriz. 
• Özellikle B2B kargo fiyatı için atılabilecek en net adım palet kargolardır. Paletler güvenli bir taşımayı mümkün kılarken daha fazla ürünü daha az hacme sahip bir alanda taşımaya olanak sağlar.
• B2C kargo fiyatı düşürme aşaması ise kargo paketlemesiyle doğrudan alakalıdır. Yurtdışından sipariş alındığında kargonun özenle paketlenmesi gerekir. Paket seçimi burada kargo fiyatını belirleyen etkendir.
• Yurtdışına B2C kargo fiyatları ürününüzü gönderdiğiniz kutunun boyutları üzerinden hesaplanır. Ayrıca ağırlık daha yüksek bir değerde ise boyutlar anlamsız kalacaktır. 
• Ürün gamına bağlı olarak boyutlarıyla uyumlu kutu seçeneklerini temin etmek ve bunlarla paketlemek kargo masraflarında düşüş yaratabilir.
• Yurtdışı kargo anlaşması yapmak ve üçüncü taraf kargo şirketleri ile çalışmak en ideal kargo firması seçimi için önemli bir kozdur. 
• B2C yurtdışı kargo gönderimi Express olarak seçilebilir. Bu hızlı kargo maliyeti anlamına gelir. Eko ekspres kargo gibi opsiyonlar yine maliyeti düşürecektir. 
 

B2B ve B2C Pazar Yeri Entegrasyonu

İlk olarak Pazar yeri entegrasyonunun e-ticaretin en önemli başlıkları arasında yer aldığından emin olabilirsiniz. Pazaryerleri direkt olarak alıcıyla satıcının bir araya geldiği ve ticaretin tamamlandığı özgür alanlara dönüştü. Tabii ki her pazaryerinin kendisine has özellikleri ve avantajları olduğunu da biliyoruz. Bazılarında inanılmaz geniş bir kargo entegrasyonu olduğundan hızlı kargo ve opsiyonel olarak tercih edebileceğimiz pek çok alternatife rastlayabiliyoruz. Ancak B2B ve B2C pazaryeri entegrasyonu için benzer kalıplardan ziyade farklılıklardan söz etmek gerekebilir.
 
B2B ve B2C entegrasyon farklılıkları tahmin edilesi bazı detayları kapsıyor olsa da tam anlamıyla kavranamayabiliyor. Oysa ticari açıdan bakıldığında e-ticaretin en önemli fonksiyonları burada karşımıza fark olarak çıkıyor. 
• Satın Alma Arzusu
Satın alma arzusunu tetikleyen pek çok reklam görebiliriz. Aynı şekilde ürün görselleri, açıklamalar ve tüm bu detaylar duygusal açıdan satın almayı tetikleyecek bir fitili ateşlemek amacıyla hazırlanır. Bu B2C entegrasyonu için muhakkak dikkat edilmesi gereken ana noktalardandır. Zira B2B entegrasyonu bu gibi detaylardan arınmış olabilir. Çünkü B2C ne kadar duygusal bir satın almaya odaklı ise B2B satın alımlarında daha rasyonel bir bakış açısı sentezlenir. Firmaların farklı firmalardan yapacağı hammadde, ürün ve hizmet alımları B2B kapsamında olduğu için firma çıkarları, maddi kazanım, kalite standardı gibi unsurlara dayalı kararlar verilir.
• Alıcı ve Satıcı Arasındaki İlişki Köprüsü 
B2C modelini incelerken alıcının satıcıyla kurduğu iletişimin ne kadar köklü bir yapıya dayandığını görebiliyoruz. Etkileşim açısından iletişim her zaman bir üst noktaya taşınabilecek nitelikte oluyor. Keza alıcı anlık olarak karşısına çıkan bir reklamdan beslenerek satıcıya ürün hakkında soru sorabiliyor. Aldığı bilgiler neticesinde ürünü sipariş edebiliyor. Sipariş eline ulaştığında pozitif veya negatif geri bildirimde bulunabiliyor ya da ürünün iadesi için tekrardan satıcıyla iletişime geçebiliyor. B2B modeli ise genellikle iki şirketin pazarlama departmanları arasında gerçekleşen bir dizi diyalog sonucunda nihai sonuca bağlanıyor. İnternetin kullanımı ve aktif olarak ticarette etki alanı göz önüne alındığında da B2C çok daha güçlü bir iletişim ağını bizlere gösteriyor. 
• Müşteri Etkileşimleri 
B2B ile firmadan firmaya ticaret kararlaştırıldığında kargo süreci ile taçlandırılıyor ve tamamlanıyor. Üretim hammaddesi, ürünler veya hizmetler için koordineli bir iletişim sağlanıyor. Aynı zamanda müşteri etkileşimleri oldukça dikkat çekici gibi görünse de zayıf kalabiliyor. Oysa B2C müşteri ilişkileri çok daha diri kalmak zorundadır. Keza bu satın alma arzusundan memnuniyete, müşteri sadakatinden tavsiyeye kadar pek çok kriteri etkisi altına alıyor. 
• Fiyatlandırma 
B2B fiyatlandırma aşaması şirket kârlılığı ve piyasa hareketleri baz alınarak yapılır. Toptan fiyatlar alıcı şirket tarafından değerlendirilir ve karar aşamasına geçilir. Pazaryeri entegrasyonu için asıl önemli olan nokta ise B2C fiyatlandırma aşamasında yaşanan dalgalanmalardır. Anlık kur değişimleri, günlük zamlar ya da binlerce ürün için yapılacak fiyat güncellemeleri B2C Pazar yeri entegrasyonu açısından önemli bir kıstas yaratır. 
• Sadakat ve Geri Bildirim 
Bir müşterinin satın aldığı üründen sonra siparişten memnun kalması, tekrar sipariş vermesi, çevresine tavsiye etmesi ve olumlu geri bildirimde bulunması B2C satışının başarıyla gerçekleştiğini kanıtlar. Ancak günümüzde B2C satışlarının pozitif tamamlanma yüzdesinden daha yüksek bir yüzdeyle negatif tecrübelere dönüşme potansiyeli bulunuyor. Bu oran B2B satışlarında çok daha düşük olarak gözlemleniyor. Dolayısıyla B2B ve B2C pazaryeri entegrasyonu bu kıstaslar göz önüne alınarak yapılmalıdır. 
 
 

B2B ve B2C Yurtdışı Kargo Fiyatı Hesaplama

B2B yurtdışı kargo fiyatları belirlenirken ürün hacmi açısından çok daha geniş bir hacim söz konusu olduğundan özel fiyatlandırmalara başvurulur. Standart olarak e-ticaret ele alındığında B2C yurtdışı kargo fiyatları ile karşılaşmamız gayet normaldir. Günümüzde insanların çok büyük bir çoğunluğunun birkaç basit adımla yaptığı ve global olarak pek çok platformda gerçekleştirdiği alışverişler B2C modelindedir. 
 
B2B ve B2C kargo çözümleri bu yüzden ülke konumuna, ürün grubuna ve hacme bağı olarak şekillenebilir. En basitinden B2C kargo ücreti hesapla ekranında herhangi bir şekilde depolama maliyetine rastlamak olanaksızdır. Oysa ki B2B kargo ücretleri dahilinde depolama giderine rastlamaktayız. Çünkü işletmeden işletmeye yapılan bu satışta ürün belirli bir tarihte, belirli bir noktaya ulaştırılacaktır. Miktar olarak çok olması ve B2C modelinde olduğu gibi kişisel kullanım odaklı olmaması depolama ihtiyacını beraberinde getirir. 
 
Kargo ücreti hesaplanırken kullanılan standart formül ve kriterler tabii ki e-ticaretin her alanında olduğu gibi burada da aktif bir biçimde karşımıza çıkar. B2C kargo maliyeti direkt olarak alıştığımız ve bildiğimiz internetten perakende ürün alımı için gerekli kargo ücretidir. B2B kargo maliyeti ise bundan çok daha fazlasını temsil edebilir. Bir fabrikanın üretim için tercih ettiği hammadde olabileceği gibi alınacak bir ürün ya da hizmet olabilir.
 
Ek olarak direkt B2B kargo firmaları farklı fiyat aralıklarıyla yurtdışına birden fazla alternatif transfer metodu sağlayabilir. Her ne kadar güncel olarak hızlı kargo seçeneği çok tercih edilse de, uçak kargo ile birkaç günlük süreçte teslimatlar dünyanın her noktasına ulaşsa da B2B teslimatları daha sistematik olmalıdır. 
 

B2B ve B2C Yurtdışı Kargo Yönetim Sistemi

B2B yurtdışı kargo çözümleri ile B2C kargo çözümleri arasında bazı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Burada asıl önemli olan unsur çıkış noktasından ziyade varış noktası olarak ele alınabilir. Çünkü her iki ticaret modelinde de ürünlerin çıkış noktası firmadır. Yalnızca ürün miktarı, transfer şekli ve transferlerin geçtiği süreçler farklılık gösterebilir. Buna bağlı olarak B2B yurtdışı kargo yönetim sistemleri bazı özelliklere sahip olmalıdır. Yine işlevsel olarak tüm süreçlerin koordinasyonunun sağlanmasına yardımcı olması tercih sebebi olabilir.
 
B2C yurtdışı kargo yönetim sistemleri alışık olduğumuz standart panellerle aynı özelliklere sahiptir. Örneğin pazaryerleri tarafından sunulan kargo entegrasyonları direkt olarak B2C yönetim sistemi olarak örnek gösterilebilir. Yurtdışı kargo söz konusu olduğunda uzun mesafeler ve süreçler karşımıza çıkabilir. Ki bu durumun müşteri memnuniyetini etkilememesi adına her detay en ince ayrıntısına kadar irdelenmelidir. 
 
B2B B2C yurtdışı kargo süreci için pozitif bir algının oluşması adına yönetim sistemlerinin bazı kıstasları kapsaması gerekmektedir. Kabaca B2C için e-ticaret tanımını yapmak olduğu için bu farklılıklara değinmeye buradan başlayabiliriz.
1. B2C Yurtdışı Kargo Yönetim Sistemlerinin Özellikleri 
• B2C için kargo hızı çok önemli bir faktördür. Alıcılar bireysel kullanıcılardır ve kişisel kullanım odaklı alışveriş söz konusudur. Dolayısıyla uzayan kargo süreçleri memnuniyetsizliğe sebep olur.
• Hızlı kargo için mevcut kargo yönetim araçlarında ihtiyaç duyulan destinasyon zenginliği sağlanabilmelidir.
• Hedef ülkenin kanunlarına ve gümrükleme koşullarına uygun standartları içermelidir.
• İhtiyaç duyulması halinde özellikle havaalanı için depolama hizmetinin entegrasyona dahil edilmiş olması gerekir.
• Depolama sonrasında yeniden teslimat opsiyonunun sunulması şarttır.
• Söz konusu ürünlerin yurtdışına kargo ile gönderilmesi sonucunda pek çok terslik yaşanabilir. Alıcının ürünü kabul etmemesi, teslim almaması, satın alımdan vazgeçmesi, ürünün gümrüğe takılması, gümrükten geçmemesi gibi sayısız senaryo mevcuttur. Bu gibi durumlar ürün iadesini ya da ürün imhasını gerektirebilir. İşte bunların tamamı için uyumlu bir yönetim sistemi gerekir. 
• Numune ve özel gönderiler için çözümler sunulmalıdır.
• Gönderiler standart haricinde ekspres olarak gönderilebilmelidir. Alıcıya standart kargo veya Express kargo seçenekleri sunulabilmelidir. 
• Kargo takip sistemine sahip olmalıdır. Alıcı henüz ürünü kargoya verilirken takip numarasına ulaşmalı, kargonun tüm süreçlerini izleyebilmelidir. 
• Ödeme opsiyonları arasında talebe karşılık verebilecek inovatif adımlar barındırmalıdır. Örnek olarak kapıda ödeme gösterilebilir. 
 
2. B2B Yurtdışı Kargo Yönetim Sistemlerinin Özellikleri 
• Standart olarak e-ticarete dayalı pek çok unsuru barındırmanın yanında mikro ihracat için ilgili prosedürleri kapsamalıdır.
• Hızlı bir gümrükleme hizmeti sunulmalıdır. Gümrükleme aşamasına dair tüm işlemler profesyonel bir biçimde ele alınarak çözümlenmelidir.
• E-ihracat için söz konusu olan KDV iadesi entegrasyonda yerini almalıdır.
• Katma değerli hizmetler dahilinde tüm ihtiyaçlar karşılanmalı, depolama için hem çıkış hem de varış ülkesinde opsiyonlar sunulmalıdır.
• ATR dokümanlarının hazırlanması, gönderilmesi ve sunulması 
• Özellikle havayolu taşımacılığı söz konusu ise havaalanlarında profesyonel bir lojistik hizmet standardı sağlanmalıdır.
• Global lojistik firmaları aracılığıyla çıkış ülkesinde başlayan hızlı hizmet varış ülkesinde de sürdürülmelidir.
 
B2B ve B2C arasındaki farklar kargo yönetim sistemi dahilinde de ürün miktarına bağlı olarak ele alınabilir. B2C kargo gönderimi için günde 10 farklı paket 10 farklı adrese ulaştırılmak üzere kargoya verilebilir. Oysa B2B kargo gönderimi 200 farklı ürünün tek firmaya gönderilmesi ile gerçekleşir. 
 

B2B ve B2C Tek Üyelikle En Ucuz Kaliteli ve Hızlı Kargo Seçenekleri

Yurtdışına kargo gönderimi yaparken B2B ve B2C satışlarda farklı talepler söz konusu olabilir. Aynı zamanda her iki model için de benzer standartlar gerekebilir. Hızlı kargo dünyanın her noktasında, her alıcı için önem arz eder. B2B için daha planlı kargo süreçleri yaşanabildiğinden dolayı hızlı kargo çok büyük bir unsur olarak görülmeyebilir. Fakat burada da numune gönderimi ya da hammaddelerin zamanında iletimi gibi faktörler söz konusu olabileceği için hızlı kargo süreci yine değerlendirmeye alınabilir.
 
B2C hızlı kargo çözümleri ise çok daha ön plandadır. Hemen hemen her pazaryerinde kargo entegrasyonu alanında standart gönderi ile beraber hızlı kargo seçeneklerine rastlayabiliriz. Günümüzde üçüncü taraf kargo firmaları ise bunu bambaşka bir boyuta taşımayı başarıyor. Çünkü ister B2B, isterse B2C iş modeliyle e-ticaretin içerisinde olun. Bu bir fark yaratmaksızın kargo firmalarıyla anlaşma sağlamanız gerekecektir. 
 
Farklı pek çok firmadan teklif almak, ürünlerinize ve gönderim standartlarınıza uygun koşulları sağlamak birincil önceliğiniz olabilir. Tabii ki burada da B2B ve B2C hızlı kargo fiyatları belirleyici olacaktır. Fiyatların perakende ya da toptan satış açısından kat ve kat farklı olabileceği unutulmamalıdır. Asıl fark ise transfer türüne, zamanına ve tabii ki kargo firmasına bağlıdır. Birden çok firmanın fiyatlarını kıyaslayabildiğimiz, hızlı kargo sürecini görebildiğimiz altyapıların avantajı burada başlar. 
 
Tek tıkla ucuz ve hızlı kargo seçeneğine ulaşabildiğimiz için üçüncü taraf kargo şirketleri B2C yurtdışı kargo çözümleri açısından ilk tercihimiz olabiliyor. Mikro ihracat yapan firmaların B2B kargo çözümleri noktasında da buraya yönelmesi aynı avantajlara erişimin önemini kavramamızı sağlıyor. 
 

B2B ve B2C Hazır Entegrasyon İle Kargo Tasarruf Yöntemleri

Türkiye’de ve dünya genelinde hazır kargo entegrasyonları büyük bir iş yükünden kurtulmamızı sağlıyor. İş yükünün azalması ise yalnızca maddi değil zaman açısından da tasarruf sağlamış oluyor. Üstelik kargo tasarrufunun direkt olarak kârlılığa etkisi gözlemlenebiliyor. B2C yurtdışı kargo maliyetlerini düşürmek için pek çok adım atılabilir. Benzer adımları B2B kargo maliyetleri açısından da uygulayabiliyoruz.
 
Burada başlıca önceliğimiz hazır entegrasyon ile kargo süreci olabilir. Çünkü kargolamaya hazır hale gelmesi için ürünlerin bir dizi işlemden geçmesi gerekiyor. 
• Alıcı siparişi oluşturur ve sipariş panele düşer.
• Sipariş sonucunda kargo formu basılı şekilde hazırlanır. 
• İlgili kargo formu alıcının bilgilerini içerir.
• Formda yer alan bilgiler ve çıkan etiketler siparişi geçilen ürüne yerleştirilir.
• Ürün kutulanarak özenle paketlenir ve barkodu ile beraber sevkiyata hazır hale getirilir. 
• Kargo yetkilileri paketi teslim alır veya kargo birimine gönderi teslim edilir. 
 
Bu süreçte en yorucu ve iş yükü açısından problem yaratan bölüm sipariş sonrasında kargo formu, etiket ve barkod işlemleri ve kargonun hazırlık sürecidir. Zaman alan bir meşgale olduğundan her gün yüzlerce sipariş alan bir e-ticaret firması için ciddi bir iş yükü gereksinimi ortaya çıkarır. Oysa B2B B2C hazır entegrasyon sistemi ile kargo süreci birkaç dakikada tamamlanır. 
 
Hızlı bir biçimde kargoya verilmeye hazır olan paketlerin en büyük artısı ise aslında hatasız olmasıdır. Yoğun iş yükü altındaki personel normal şartlarda kargo formunu, etiket ve barkodları el yordamıyla doldurmalıdır. Fakat otomasyon dahilinde hazır entegre sistemler kargo sürecini hatasız, güvenli ve hızlı bir hale getirir. 
 

B2B ve B2C Tek Tıkla Kargo Gönderimi

Artık pazaryerleri oldukça gelişmiş bir sisteme sahipler. Altyapısal olarak her aşamayı kontrol edebildiğimiz, koordinasyonu sağladığımız sürece hiçbir aksaklık yaşanmayan sistemlerle karşılaşabiliyoruz. B2C tek tıkla kargo gönderimi istisnasız bir biçimde dünyanın her noktasında hizmet veren pazaryerleri için vazgeçilmez bir niteliğe dönüştü. Ki burada en dikkat çeken ayrıntılardan birisi de aynı sistemin hızlı kargo ile müşteri memnuniyetine dönüşmesidir. Hali hazırda satın aldığı ürünü hemen kullanmak isteyen geniş bir kitle var.
 
B2B tek tıkla kargo konusunda biraz daha planlı ve programlı bir yapıya sahip olduğundan yine çözüm olarak görülebiliyor. Daha fazla ürünün firmadan farklı bir firmaya transferini baz alan ticaret modelinde de tek tıkla tüm operasyonel detaylar işlenebiliyor. Hatta bu tarz ticaretler için pek çok hatanın kargo aşamasında yaşandığı biliniyor. En basit haliyle zamanlama hataları gündeme geliyor.
 
Zamanlamanın B2B ve B2C kargo süreci aşamasında çok önemli bir kriter olduğu aşikâr. Fakat B2B hızlı kargo noktasında depolama gereksinimini de ortaya çıkarıyor. Bazı firmalar çok daha geniş bir ürün yelpazesine sahip olsa da asıl önemli olan nokta zamanında ve doğru şekilde ulaşmasıdır. Havaalanlarında depolama hizmetinin ve gümrükleme faaliyetlerinin böylesine önemli olması bundan kaynaklanıyor. 
 

B2B ve B2C Pazaryeri Yurt Dışı Kargo Firmaları 

Bir pazaryerinde sayısız kargo firmasının entegrasyona dahil olduğu gözlemlenebilir. Bu bağlamda da B2C yurtdışı kargo firmaları için neredeyse dünyanın tüm lojistik markalarını sayabiliyoruz. Asıl önemli olan noktanın daha uygun fiyatlara, daha hızlı ve daha güvenli kargo olduğunu öngördüğümüzde ise kriterlerimiz değişiyor. Çünkü aynı ürünü daha ucuza göndermek mümkün olduğu gibi hızlı kargo seçeneğiyle de ciddi bir müşteri memnuniyeti yakalanabiliyor.
 
Burada pazaryeri entegrasyonunun ne kadar önemli olduğunu satıcı tarafından bakarak anlayabiliyoruz. B2C pazaryeri kargo entegrasyonu yalnızca tek bir tıkla gönderiyi hazır hale getiriyor. Hali hazırda kargo anlaşmaları neticesinde hazırlanmış olan kargo direkt gelinip alınabiliyor. İşte bu yüzden hemen akabinde kargoya verilmek üzere sevk irsaliyesi hazırlanıyor. Dünyanın her noktasına hızlı ve ucuza kargo göndermek global kargo şirketleri sayesinde mümkün oluyor. 
 
B2B pazaryeri entegrasyonu içinse yurtdışı kargo ithalat ihracat oranını ciddi bir biçimde etkiliyor. Günümüzde toptan satın alma ve perakende satma eğilimi gösteren çok geniş bir arz talep dengesi var. Bu yüzden B2B satışlarda da kargo sürecini çok daha önemsiyoruz. Üstelik dropshipping yani stoksuz satış açısından da direkt olarak depolara aktarılan ürünlerde bunun farkına varabiliyoruz. Full Fillment hizmetler kapsamında da B2B ürünleri kargolama çözümleri esnek bir yapı yaratabiliyor. 
 

B2B ve B2C Yurtdışı Kargo Ücreti Hesaplama

Türkiye’den yurtdışına kargo ücreti hesaplamak oldukça basit bir formül ile mümkün oluyor. Global e-ticaretin böylesine geniş bir potansiyel yapıya ulaşması her sektörde hareketlilik yaratıyor. Lojistik sektörü ise bunun tam merkezinde olduğu için B2B ve B2C yurtdışı kargo ücretleri açısından çok sayıda opsiyon sunabiliyor. Günümüzde hızlı kargo süreleri azalırken daha uygun fiyatlara uçak kargo fırsatları doğmaya başladı.
 
Üstelik bu yalnızca e-ihracat dahilinde global platformlarda yapılan B2C satışları için geçerli değil. Aynı zamanda hemen hemen her noktadan farklı bir ülkeye yapılacak olan B2B satışlarında da geçerliliğini koruyor. Yurtdışı kargo fiyatı hesaplama aşamasında ürün boyutlarının, ürün tipinin, gönderim şeklinin, transfer türünün, hedef ve çıkış ülkelerinin önemli ayrıntılar olduğunu vurgulamalıyız. Ücret hesaplayabileceğimiz modüller neredeyse tüm lojistik şirketlerinin sitesinde yer alıyor. Hata B2C yurtdışı kargo fiyat teklifi almak bile mümkün hale gelmiş durumda. 
 
Yine de burada dikkat çeken bir ayrıntı olarak üçüncü taraf kargo firmalarına değinmek gerekiyor. Çünkü tüm lojistik şirketlerini fiyat hesaplamak ya da teklif istemek için ziyaret etmek yerine tek bir sayfadan tümüne de erişebiliyoruz. Özellikle B2C kargo fiyat teklifi al seçeneği ön planda gibi dursa da B2B yurtdışı kargo gönderilerinde de çok ciddi rakamlar kâr marjı olarak korunabiliyor. Kargo sürecine ilişkin tüm kıyaslamaları bütün firmaların ücret, teslimat süresi, güvenilirlik, depolama ve gümrükleme gibi faaliyetlerini karşılaştırarak gerçekleştirebiliyoruz.

Avez-vous trouvé la réponse à la question que vous cherchiez?

Ülkemizde havayolu ile uçak kargo taşıma hizmeti veren global bazlı firmalarla çalışan Fast Express Kargo, tüm gönderilerinizi hızlı ve özenli bir şekilde göndermektedir. Ülkenizden yurtdışına – Yurtdışından kendi ülkenize kargo göndereceğiniz zaman her bir havayolu kargo firmasından ayrı ayrı tek tek görüşüp teslimat ve işleyiş hakkında bilgi almak, fiyat teklifi almak, ürünü teslim etmek gibi tüm süreçler streslidir. Ayrıca bu süreçler size zaman ve maliyet açısından da problem teşkil edecektir. Fast Express Kargo, sizi bu zorlu süreçten kurtarıp, göndereceğiniz ürünü sizden teslim aldıktan sonra, sizin yerinize en uygun ve en hızı havayolu kargo firması ile gönderiniz teslim etmektedir. Kampanya fiyatlarımızdan faydalanabilmeniz için www.fast-express.com/tr/kampanya/
Yurtdışı uçak kargo ile gönderilebileceğiniz ürünler, ihracat malları, evraklar, dosyalar ve dökümanlar uçak kargoya verilerek, havayolu ile birkaç gün içerisinde istediğiniz ülkeden istediğiniz ülkeye ulaşımı sağlanmaktadır. Fast Express Kargo ile tüm aşamalar kolaylıkla halledilip, istediğiniz alıcıya güvenle teslim edilir. Kampanya fiyatlarımızdan faydalanabilmeniz için www.fast-express.com/tr/kampanya/

SERVICE CLIENTSSUPPORT EN DIRECTWHATSAPP